آنچه در ذات آدمیست میل به کمال، کسب موفقیت است. گسترش خدمات و توسعه امکانات یک مجموعه مکمل همین میل می باشد.
گروه تجاری رایان گداز در سال 1395 در رشته خدمات بازرگانی پا به عرصه صنایع فولاد و ریخته گری گذارد به مدد سابقه شرکت هم مجموعه خود (صنایع پیشرفته فراکیمیاگداز) توانست پله های گسترش در جامعه فولادی را سریعاَ طی کند این شرکت به صورت مستقل و تخصصی در زمینه واردات و بازرگانی فروآلیاژ ها و مواد کربنی فعالیت دارد و در فروش دیگر مواد نسوز نیز از مجموعه فراکیمیا گداز یاری می جوید.

Rayan Godaz Business Group established ( founded ) in the field of commercial services in steel and casting industry in 2016 and thanks to the experience of its co-founding company (Advanced Fara kimiya Godaz Industries), was able to improve quickly and flourish in the Steel community . This company is also active in ( trading ) importing and trading of ferro alloys and carbon materials and is cooperating in the sale of other .refractory materials from the Fara kimiya Godaz complex

فهرست